Ryszard Orłowski

You are currently viewing Ryszard Orłowski

Msza żałobna odprawiona zostanie w kaplicy na cmentarzu
w Złocieńcu dnia 02.09.2020 r. o godz. 12:00.

Wyprowadzenie z kaplicy na cmentarz w Złocieńcu odbędzie się po mszy.

                                                                                                            POGRĄŻONA W SMUTKU RODZINA.

WYŚLIJ KONDOLENCJE

Wyrazy współczucia dla rodziny.   Piotr Skrzypczak