Agnieszka Kacprzak

You are currently viewing Agnieszka Kacprzak

Msza żałobna rozpocznie się w kaplicy cmentarnej w Drawsku Pom. dnia 19.02.2020 r. o godz. 13:00.
Wystawienie w kaplicy od godz.12:00.

Wyprowadzenie z kaplicy na cmentarz w Drawsku Pom. odbędzie się po mszy.

Wystawienie odbędzie się w kaplicy cmentarnej w Drawsku Pom. dnia 18.02.2020 r. o godz. 17:00

                                                                                                            POGRĄŻONA W SMUTKU RODZINA.

WYŚLIJ KONDOLENCJE

Wyrazy współczucia dla rodziny.   Piotr Skrzypczak