Albin Staniecki

You are currently viewing Albin Staniecki

Msza żałobna odprawiona zostanie w kaplicy na cmentarzu
w Kaliszu Pom. dnia 11.02.2020 r. o godz. 13:30. Wystawienie od godz. 12:00.

Wyprowadzenie na cmentarz w Kaliszu Pom. odbędzie się po Mszy.

Wystawienie i różaniec odbędzie się w kaplicy cmentarnej
w Kaliszu Pom. w dnia 10.02.2020 r. o godz. 16:00.

                                                                                                            POGRĄŻONA W SMUTKU RODZINA.

WYŚLIJ KONDOLENCJE

Wyrazy współczucia dla rodziny.   Piotr Skrzypczak