Alicja Kamińska

You are currently viewing Alicja Kamińska

Msza żałobna odprawiona zostanie w kościele Zmartwychwstania Pańskiego
w Drawsku Pom. dnia 27.08.2020 r. o godz. 12:00.
Wystawienie trumny w kościele od godz. 11:30.

Wyprowadzenie z kościoła na cmentarz w Drawsku Pom. odbędzie się po mszy.

Wystawienie i różaniec odbędzie się w kaplicy na
cmentarzu w Drawsku Pom. dnia 26.08.2020 r. o godz 19:00

                                                                                                            POGRĄŻONA W SMUTKU RODZINA.

WYŚLIJ KONDOLENCJE

Wyrazy współczucia dla rodziny.   Piotr Skrzypczak