Andrzej Szymański

You are currently viewing Andrzej Szymański

Msza żałobna odprawiona zostanie w kaplicy cmentarnej
w Drawsku Pom. dnia 07.01.2020 r. o godz. 14:00


Wyprowadzenie na cmentarz w Drawsku Pom. odbędzie się po mszy.

Wystawienie i różaniec odbędzie się w kaplicy cmentarnej
w Drawsku Pom. dnia 06.01.2020 r.  od godz. 16:00.

                                                                                                            POGRĄŻONA W SMUTKU RODZINA.

WYŚLIJ KONDOLENCJE

Wyrazy współczucia dla rodziny.   Piotr Skrzypczak