Anna Piotrowska

You are currently viewing Anna Piotrowska

 Msza żałobna rozpocznie się w kaplicy na cmentarzu w Drawsku Pom. dnia 9.04.2021 r. o godz. 10:00.
Wystawienie urny w kaplicy od godz. 9:30.

– Wyprowadzenie z kaplicy na cmentarz w Drawsku Pom. odbędzie się po mszy.

 

                                                                                                            POGRĄŻONA W SMUTKU RODZINA.

WYŚLIJ KONDOLENCJE