Anna Popkowska

You are currently viewing Anna Popkowska

Msza żałobna odbędzie się w kościele Zmartwychwstania Pańskiego
w Drawsku Pom. dnia 14.03.2019 o godz. 12:00 . Wystawienie trumny w kościele od godz. 11:30.

Wyprowadzenie z kościoła na cmentarz w Drawsku Pom. po mszy.

Wystawienie i różaniec odbędzie się w kaplicy cmentarnej
w Świerczynie dnia 12.03.2019 o godz. 17:00.

                                                                                                                     Pogrążona w smutku rodzina.

WYŚLIJ KONDOLENCJE

 

Wyrazy współczucia dla rodziny.   Piotr Skrzypczak