Anna Przewłocka

You are currently viewing Anna Przewłocka

Msza żałobna odprawiona zostanie w kościele
w Sośnicy dnia 22.05.2020 r. o godz. 14:00.

Ostatnia stacja odprawiona zostanie przy grobie
na cmentarzu w Sośnicy po mszy.

Wystawienie odbędzie się w kaplicy
w Wierzchowie dnia 21.05.2020 o godz. 16:00.

                                                                                                            POGRĄŻONA W SMUTKU RODZINA.

WYŚLIJ KONDOLENCJE

Wyrazy współczucia dla rodziny.   Piotr Skrzypczak