Anna Stefańska

You are currently viewing Anna Stefańska

Msza żałobna rozpocznie się w kaplicy cmentarnej
w Drawsku Pom. dnia 22.01.2020 r. o godz. 13:00.


Wyprowadzenie z kaplicy na cmentarz w
Drawsku Pom. odbędzie się po mszy.

Wystawienie i różaniec odbędzie się w kaplicy cmentarnej
w Drawsku Pom. dnia 21.01.2020 r. o godz. 16:00

                                                                                                            POGRĄŻONA W SMUTKU RODZINA.

WYŚLIJ KONDOLENCJE

Wyrazy współczucia dla rodziny.   Piotr Skrzypczak