Barbara Suchońska

You are currently viewing Barbara Suchońska

Msza żałobna odbędzie się w kościele Zmartwychwstania Pańskiego
w Drawsku Pom. dnia 28.09.2018 o godz. 7:00 .

Wyprowadzenie z kaplicy na cmentarz w Drawsku Pom.
rozpocznie się dnia 28.09.2018 o godz. 13:00.

Wystawienie i różaniec odbędzie się w kaplicy cmentarnej
w Drawsku Pom. dnia 27.09.2018 o godz. 19:00.

                                                                                                                     Pogrążona w smutku rodzina.

WYŚLIJ KONDOLENCJE

Wyrazy współczucia dla rodziny.   Piotr Skrzypczak