Barbara Szymańska z domu Dąbrowska

You are currently viewing Barbara Szymańska z domu Dąbrowska

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się wyprowadzeniem urny w kondukcie
spod kaplicy do grobu (Kw-VIII, Rz-12, M-15)
na cmentarzu w Drawsku Pom. dnia 18.04.2020 o godz.12:00.

Z uwagi na pandemię wirusa w pogrzebie może uczestniczyć tylko 5 – osób.

                                                                                                            POGRĄŻONA W SMUTKU RODZINA.

WYŚLIJ KONDOLENCJE

Wyrazy współczucia dla rodziny.   Piotr Skrzypczak