Bujkiewicz Janina

You are currently viewing Bujkiewicz Janina

Msza żałobna rozpocznie się w kaplicy na cmentarzu w Drawsku Pom. dnia 12.09.2020 r. o godz.14:00.

 Wyprowadzenie z kaplicy na cmentarz w Drawsku Pom. odbędzie się po mszy.

 Wystawienie i różaniec odbędzie się w kaplicy cmentarnej w Drawsku Pom. dnia 11.09.2020 r. o godz. 16:30.

                                                                                                            POGRĄŻONA W SMUTKU RODZINA.

WYŚLIJ KONDOLENCJE

Wyrazy współczucia dla rodziny.   Piotr Skrzypczak