Celina Durmińska

You are currently viewing Celina Durmińska

Msza żałobna odprawiona zostanie w kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Drawsku Pom. dnia 13.05.2020 r. o godz. 12:00.
Wystawienie w kościele od godz. 11:30.

Wyprowadzenie trumny z kościoła na cmentarz w Drawsku Pom. odbędzie się po mszy.

Wystawienie i różaniec odbędzie się w kaplicy na cmentarzu w Drawsku Pom. dnia 12.05.2020 r. o godz 17:00

                                                                                                            POGRĄŻONA W SMUTKU RODZINA.

WYŚLIJ KONDOLENCJE

Wyrazy współczucia dla rodziny.   Piotr Skrzypczak