Danuta Kozłowska

You are currently viewing Danuta Kozłowska

Msza żałobna odprawiona zostanie w kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Drawsku Pom.
dnia 8.01.2021 r. o godz. 12:00. Wystawienie urny w kościele od godz. 11:30.

Wyprowadzenie z kościoła na cmentarz w Drawsku Pom. odbędzie się po mszy.

 

                                                                                                            POGRĄŻONA W SMUTKU RODZINA.

 

WYŚLIJ KONDOLENCJE

Wyrazy współczucia dla rodziny.   Piotr Skrzypczak