Dariusz Nowoć

You are currently viewing Dariusz Nowoć

Msza żałobna odprawiona zostanie w kościele Zmartwychwstania Pańskiego
w Drawsku Pom. dnia 12.10.2020 r. o godz. 15:00.
Wystawienie urny w kościele od godz. 14:30.

Wyprowadzenie z kościoła na cmentarz w Drawsku Pom. odbędzie się po mszy.

Wystawienie i różaniec odbędzie się w kaplicy cmentarnej
w Drawsku Pom. dnia 10.10.2020 r. o godz. 16:00.

                                                                                                            POGRĄŻONA W SMUTKU RODZINA.

WYŚLIJ KONDOLENCJE

Wyrazy współczucia dla rodziny.   Piotr Skrzypczak