Dariusz Skwirowski

You are currently viewing Dariusz Skwirowski

Msza żałobna odprawiona zostanie w kościele Zmartwychwstania Pańskiego
w Drawsku Pom. dnia 4.12.2019 r. o godz. 13:00. Wystawienie urny w kościele od godz.12:30.

Wyprowadzenie z kościoła na cmentarz w Drawsku Pom. odbędzie się po mszy.

Wystawienie urny i różaniec odbędzie się w kaplicy cmentarnej
w Drawsku Pom. dnia 3.12.2019 r. o godz. 16:00.

                                                                                                            POGRĄŻONA W SMUTKU RODZINA.

WYŚLIJ KONDOLENCJE

Wyrazy współczucia dla rodziny.   Piotr Skrzypczak