Eugenia Kańczugowska

You are currently viewing Eugenia Kańczugowska

Msza żałobna odbędzie się w kościele Zmartwychwstania Pańskiego
w Drawsku Pom. dnia 4.05.2019 o godz. 10:00 .

Wyprowadzenie z kaplicy cmentarnej w Drawsku Pom. po mszy.

Wystawienie i różaniec odbędzie się w kaplicy cmentarnej
w Drawsku Pom. dnia 3.05.2019 o godz. 16:30.

                                                                                                            POGRĄŻONA W SMUTKU RODZINA.

WYŚLIJ KONDOLENCJE

Wyrazy współczucia dla rodziny.   Piotr Skrzypczak