Eugeniusz Adamowski

You are currently viewing Eugeniusz Adamowski

Msza żałobna odprawiona zostanie w kościele Zmartwychwstania Pańskiego
         w Drawsku Pom. dnia 21.07.2018 r. o godz. 11:00. Wystawienie w kościele od godz.10:30.

Wyprowadzenie z kościoła na cmentarz w Drawsku Pom. po mszy.

Wystawienie i różaniec odbędzie się w kaplicy cmentarnej w Drawsku Pom. dnia 20.07.2018 od godz. 16:30

Pogrążona w smutku rodzina.

WYŚLIJ KONDOLENCJE

Wyrazy współczucia dla rodziny.   Piotr Skrzypczak