Ewa Dukowicz

You are currently viewing Ewa Dukowicz

Msza żałobna odbędzie się w kościele Zmartwychwstania Pańskiego
w Drawsku Pom. dnia 27.04.2019 o godz. 11:00 .
Wystawienie urny w kościele od godz. 10:30.

Wyprowadzenie z kościoła na cmentarz rozpocznie się po mszy.

Wystawienie, pożegnanie ze zmarłą i różaniec odbędzie się
w kaplicy cmentarnej w Drawsku Pom. dnia 26.04.2019 o godz. 14:00.

                                                                                                            POGRĄŻONA W SMUTKU RODZINA.

WYŚLIJ KONDOLENCJE

Wyrazy współczucia dla rodziny.   Piotr Skrzypczak