Felicja Pawlak

You are currently viewing Felicja Pawlak

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się w kaplicy cmentarnej w Złocieńcu dnia 12.12.2019 r. o godz. 14:00.
Wystawienie i różaniec w kaplicy w dniu pogrzebu od godz. 13:30.

Wyprowadzenie na cmentarz w Złocieńcu po uroczystości.

                                                                                                            POGRĄŻONA W SMUTKU RODZINA.

WYŚLIJ KONDOLENCJE

Wyrazy współczucia dla rodziny.   Piotr Skrzypczak