Grażyna Bukowska

You are currently viewing Grażyna Bukowska

Msza żałobna odprawiona zostanie w kaplicy cmentarnej
w Kaliszu Pom. dnia 11.05.2019 r. o godz. 10:00.

Wystawienie i różaniec odbędzie się w kaplicy cmentarnej
w Kaliszu Pom. w dniu pogrzebu od godz. 9:00..

Wyprowadzenie na cmentarz w Kaliszu Pom. odbędzie się po mszy.

                                                                                                            POGRĄŻONA W SMUTKU RODZINA.

WYŚLIJ KONDOLENCJE

Wyrazy współczucia dla rodziny.   Piotr Skrzypczak