Grzegorz Mianowski

You are currently viewing Grzegorz Mianowski

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się w kaplicy cmentarnej
w Drawsku Pom. dnia 10.01.2019 o godz. 12:00.

Wyprowadzenie urny z kaplicy na cmentarz w Drawsku Pom.
odbędzie się po uroczystości.

                                                                                                                     Pogrążona w smutku rodzina.

WYŚLIJ KONDOLENCJE

Wyrazy współczucia dla rodziny.   Piotr Skrzypczak