Halina Korczyńska

You are currently viewing Halina Korczyńska

Msza żałobna odbędzie się w kościele Zmartwychwstania Pańskiego
w Drawsku Pom. dnia 8.05.2019 o godz. 14:00 . Wystawienie trumny w kościele od godz. 13:30.

Wyprowadzenie z kościoła na cmentarz rozpocznie się po mszy.

Wystawienie i różaniec odbędzie się
w kaplicy cmentarnej w Drawsku Pom. dnia 7.05.2019 o godz. 16:30.

                                                                                                            POGRĄŻONA W SMUTKU RODZINA.

WYŚLIJ KONDOLENCJE

Wyrazy współczucia dla rodziny.   Piotr Skrzypczak