Halina Urbańska

You are currently viewing Halina Urbańska

Uroczystość żałobna rozpocznie się mszą w kościele
Zmartwychwstania Pańskiego w Drawsku Pom. dnia 31.10.2018 o godz. 12:00 .
Wystawienie w kościele od godz. 11:30.

Wyprowadzenie z kościoła na cmentarz w Drawsku Pom. po mszy.

Wystawienie i różaniec odbędzie się w kaplicy cmentarnej
w Drawsku Pom. dnia 30.10.2018 o godz. 16:00.

                                                                                                                     Pogrążona w smutku rodzina.

WYŚLIJ KONDOLENCJE

Wyrazy współczucia dla rodziny.   Piotr Skrzypczak