Helena Modrzyńska

You are currently viewing Helena Modrzyńska

Msza żałobna odbędzie się w kaplicy cmentarnej w Drawsku Pom. dnia 7.09.2019 o godz. 15:00 . Wystawienie w kaplicy od godz. 14:30.


Wyprowadzenie z kaplicy do grobu na cmentarzu w Drawsku Pom. rozpocznie się po mszy.

Wystawienie i różaniec odbędzie się w kaplicy cmentarnej w Drawsku Pom. dnia 6.09.2019 o godz. 17:00.

                                                                                                            POGRĄŻONA W SMUTKU RODZINA.

WYŚLIJ KONDOLENCJE

 

 

Wyrazy współczucia dla rodziny.   Piotr Skrzypczak