Helena Wieliczko

You are currently viewing Helena Wieliczko

Msza żałobna odbędzie się w kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Drawsku Pom. dnia 10.10.2019 o godz. 12:30 . Wystawienie w kościele od godz. 12:00.


Wyprowadzenie z kościoła na cmentarz w Drawsku Pom. rozpocznie się po mszy.

Wystawienie i różaniec odbędzie się w kaplicy cmentarnej w Drawsku Pom. dnia 9.10.2019 o godz. 20:15.

                                                                                                            POGRĄŻONA W SMUTKU RODZINA.

WYŚLIJ KONDOLENCJE

Wyrazy współczucia dla rodziny.   Piotr Skrzypczak