Henryk Hajdukiewicz

You are currently viewing Henryk Hajdukiewicz

Msza żałobna odbędzie się w kościele w Warniłęgu dnia 25.01.2021 r. o godz. 14:00.

Wyprowadzenie na cmentarz w Warniłęgu odbędzie się po mszy.

-Wystawienie w kościele od godz. 13:30 .

                                                                                                            POGRĄŻONA W SMUTKU RODZINA.

WYŚLIJ KONDOLENCJE

Wyrazy współczucia dla rodziny.   Piotr Skrzypczak