Irena Oliwczyńska

You are currently viewing Irena Oliwczyńska

Msza żałobna odprawiona zostanie w kościele Zmartwychwstania Pańskiego
w Drawsku Pom. dnia 7.04.2021 r. o godz. 15:00.
Wystawienie urny w kościele od godz. 14:30.

Wyprowadzenie z kościoła na cmentarz w Drawsku Pom. odbędzie się po Mszy.

Wystawienie i różaniec dobędzie się dnia 6.04.2021 o godz.17:00
w kaplicy cmentarnej w Drawsku Pom.

                                                                                                            POGRĄŻONA W SMUTKU RODZINA.

WYŚLIJ KONDOLENCJE