Irena Tyrańska

You are currently viewing Irena Tyrańska

Msza żałobna rozpocznie się w kaplicy na cmentarzu
w Drawsku Pom. dnia 14.07.2020 r. o godz. 14:00.

Wyprowadzenie z kaplicy na cmentarz
w Drawsku Pom. odbędzie się po mszy.

Wystawienie i różaniec odbędzie się
dnia 13.07.2020 r. o godz. 17:00.

                                                                                                            POGRĄŻONA W SMUTKU RODZINA.

WYŚLIJ KONDOLENCJE

Wyrazy współczucia dla rodziny.   Piotr Skrzypczak