Jan Gudziejewski

You are currently viewing Jan Gudziejewski

Msza żałobna odprawiona zostanie w kościele Św. Pawła Apostoła w Drawsku Pom. dnia 13.04.2021 r. o godz. 13:00.

Wyprowadzenie z kaplicy na cmentarz w Drawsku Pom. odbędzie się po mszy.

Wystawienie i różaniec odbędzie się w kaplicy na cmentarzu w Drawsku Pom. dnia 12.04.2021 o godz. 17:00.

                                                                                                            POGRĄŻONA W SMUTKU RODZINA.

WYŚLIJ KONDOLENCJE