Jan Strzelecki

You are currently viewing Jan Strzelecki

Msza żałobna odprawiona zostanie w kościele Zmartwychwstania Pańskiego
w Drawsku Pom. dnia 15.02.2019 r. o godz. 10:00. Wystawienie w kościele od godz. 9:30.

Wyprowadzenie z kościoła na cmentarz w Drawsku Pom. odbędzie się po mszy.

Wystawienie i różaniec odbędzie się w kaplicy cmentarnej
w Drawsku Pom. dnia 14.02.2019 o godz. 17:00.

                                                                                                                     Pogrążona w smutku rodzina.

WYŚLIJ KONDOLENCJE

 

Wyrazy współczucia dla rodziny.   Piotr Skrzypczak