Jan Ziętarski

You are currently viewing Jan Ziętarski

Msza żałobna odprawiona zostanie w kaplicy cmentarnej w Drawsku Pom. dnia 17.09.2019 r. o godz. 15:00. Wystawienie w urny w kaplicy od godz.14:00.


Wyprowadzenie z kaplicy na cmentarz w Drawsku Pom. odbędzie się po mszy.

Wystawienie trumny i różaniec odbędzie się w kaplicy cmentarnej w Drawsku Pom. dnia 16.09.2019 r. o godz. 16:00.

                                                                                                            POGRĄŻONA W SMUTKU RODZINA.

WYŚLIJ KONDOLENCJE

 

 

Wyrazy współczucia dla rodziny.   Piotr Skrzypczak