Janina Kołtun

You are currently viewing Janina Kołtun

Msza żałobna odbędzie się w kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Drawsku Pom. dnia 4.09.2019 o godz. 13:00 . Wystawienie w kościele od godz. 12:30.


Wyprowadzenie z kościoła na cmentarz w Drawsku Pomorskim rozpocznie się po mszy.

Wystawienie i różaniec odbędzie się w kaplicy cmentarnej w Drawsku Pom. dnia 3.09.2019 o godz. 17:00.

                                                                                                            POGRĄŻONA W SMUTKU RODZINA.

WYŚLIJ KONDOLENCJE

Wyrazy współczucia dla rodziny.   Piotr Skrzypczak