Janina Nojszewska

You are currently viewing Janina Nojszewska

Msza żałobna odprawiona zostanie w kaplicy cmentarnej
w Kaliszu Pom. dnia 26.04.2019 r. o godz. 15:00.

Wyprowadzenie na cmentarz w Kaliszu Pom. odbędzie się po mszy.

Wystawienie i różaniec odbędzie się w kaplicy cmentarnej
w Kaliszu Pom. w dniu pogrzebu od godz. 14:30.

                                                                                                            POGRĄŻONA W SMUTKU RODZINA.

WYŚLIJ KONDOLENCJE

Wyrazy współczucia dla rodziny.   Piotr Skrzypczak