Janusz Chmielewski

You are currently viewing Janusz Chmielewski

Msza żałobna odprawiona zostanie w kościele Zmartwychwstania Pańskiego
w Drawsku Pom. dnia 24.05.2019 r. o godz. 14:00. Wystawienie w kościele od godz. 13:30.

Wyprowadzenie urny z kościoła na cmentarz w Drawsku Pom. odbędzie się po mszy.

                                                                                                            POGRĄŻONA W SMUTKU RODZINA.

WYŚLIJ KONDOLENCJE

Wyrazy współczucia dla rodziny.   Piotr Skrzypczak