Janusz Moś

You are currently viewing Janusz Moś

Msza żałobna odprawiona zostanie w Kościele Podwyższenia
Krzyża Świętego w Czaplinku dnia 9.02.2021 r. o godz. 13:00.

Wyprowadzenie urny z kościoła na cmentarz
w Czaplinku odbędzie się dnia po mszy.

                                                                                                            POGRĄŻONA W SMUTKU RODZINA.

WYŚLIJ KONDOLENCJE

Wyrazy współczucia dla rodziny.   Piotr Skrzypczak