Jerzy Łabonarski

You are currently viewing Jerzy Łabonarski

Msza żałobna rozpocznie się w kaplicy cmentarnej w Drawsku Pom. dnia 30.09.2019 o godz. 15:00. Wystawienie w kaplicy cmentarnej od godz. 14:30


Wyprowadzenie z kaplicy na cmentarz w Drawsku Pom. odbędzie się po mszy.

                                                                                                            POGRĄŻONA W SMUTKU RODZINA.

WYŚLIJ KONDOLENCJE

Wyrazy współczucia dla rodziny.   Piotr Skrzypczak