Józef Leszczyński

You are currently viewing Józef Leszczyński

Msza żałobna odprawiona zostanie w kościele
w Giżynie dnia 21.01.2020 r. o godz. 12:00

Wyprowadzenie na cmentarz w Giżynie odbędzie się po Mszy

Wystawienie i różaniec odbędzie się w kościele
w Giżynie w dniu pogrzebu od godz. 11:00

                                                                                                            POGRĄŻONA W SMUTKU RODZINA.

WYŚLIJ KONDOLENCJE

Wyrazy współczucia dla rodziny.   Piotr Skrzypczak