Józefa Skrzypek

You are currently viewing Józefa Skrzypek

Msza żałobna odprawiona zostanie w kościele Zmartwychwstania Pańskiego
w Drawsku Pom. dnia 3.02.2021 r. o godz. 15:00.
Wystawienie urny w kościele od godz. 14:30.

Wyprowadzenie z kościoła na cmentarz w Drawsku Pom.
odbędzie się po mszy.

Wystawienie i różaniec odbędzie się w kaplicy na
cmentarzu w Drawsku Pom. dnia 2.02.2021 r. o godz. 18:00.

                                                                                                            POGRĄŻONA W SMUTKU RODZINA.

WYŚLIJ KONDOLENCJE

Wyrazy współczucia dla rodziny.   Piotr Skrzypczak