Julianna Klonowska

You are currently viewing Julianna Klonowska

Msza żałobna odbędzie się w kościele Zmartwychwstania Pańskiego
w Drawsku Pom. dnia 19.12.2018 o godz. 13:00 .
Wystawienie urny z prochami w kościele od godz. 12:30.

Wyprowadzenie z kościoła na cmentarz w Drawsku Pom. rozpocznie się po mszy.

Wystawienie i różaniec odbędzie się w kaplicy cmentarnej
w Drawsku Pom. dnia 17.12.2018 o godz. 16:00.

                                                                                                                     Pogrążona w smutku rodzina.

WYŚLIJ KONDOLENCJE

Wyrazy współczucia dla rodziny.   Piotr Skrzypczak