Katarzyna Mościbrocka

You are currently viewing Katarzyna Mościbrocka

Msza żałobna odbędzie się w kaplicy cmentarnej w Drawsku Pom. dnia 16.08.2019 o godz. 13:00 . Wystawienie w kaplicy od godz. 12:30.

Wyprowadzenie z kaplicy na cmentarz w Drawsku Pom. rozpocznie się po mszy.

Wystawienie i różaniec odbędzie się w kaplicy cmentarnej w Drawsku Pom. dnia 14.08.2019 o godz. 17:30.

                                                                                                            POGRĄŻONA W SMUTKU RODZINA.

WYŚLIJ KONDOLENCJE

Wyrazy współczucia dla rodziny.   Piotr Skrzypczak