Kazimiera Antczak

You are currently viewing Kazimiera Antczak

Msza żałobna odprawiona zostanie w kościele w Linownie dnia 22.12.2019 o godz. 14:30. Wystawienie w kościele od godz. 13:00.


Wyprowadzenie na cmentarz w Linownie odbędzie się po mszy.

Wystawienie trumny i różaniec odbędzie się w kaplicy cmentarnej w Drawsku Pom. dnia 21.12.2019 o godz. 17:00.

                                                                                                            POGRĄŻONA W SMUTKU RODZINA.

WYŚLIJ KONDOLENCJE

Wyrazy współczucia dla rodziny.   Piotr Skrzypczak