Kazimiera Burkiewicz

You are currently viewing Kazimiera Burkiewicz

Msza żałobna odbędzie się w kościele Zmartwychwstania Pańskiego
w Drawsku Pom. dnia 4.02.2019 o godz. 11:00 . Wystawienie urny w kościele od godz. 10:30.

Wyprowadzenie z kościoła na cmentarz w Drawsku Pom. rozpocznie się po mszy.

Wystawienie i różaniec odbędzie się w kaplicy cmentarnej
w Drawsku Pom. dnia 3.02.2019 o godz. 16:00.

                                                                                                                     Pogrążona w smutku rodzina.

WYŚLIJ KONDOLENCJE

Wyrazy współczucia dla rodziny.   Piotr Skrzypczak