Kazimiera Kaszak

You are currently viewing Kazimiera Kaszak

Msza żałobna rozpocznie się w kaplicy na cmentarzu w Drawsku Pom. dnia 16.03.2020 r. o godz. 14:00.
Wystawienie w kościele od godz. 13:00.

Wyprowadzenie z kaplicy na cmentarz w Drawsku Pom. odbędzie się po mszy.

                                                                                                            POGRĄŻONA W SMUTKU RODZINA.

Wyrazy współczucia dla rodziny.   Piotr Skrzypczak