Kazimierz Kołek

You are currently viewing Kazimierz Kołek

Msza żałobna rozpocznie się w kaplicy cmentarnej w Drawsku Pom. dnia 30.04.2020 r. o godz. 14:00.
Wystawienie w kaplicy od godz. 13:30.

Wyprowadzenie z kaplicy na cmentarz w Drawsku Pom. odbędzie się po mszy.

                                                                                                            POGRĄŻONA W SMUTKU RODZINA.

WYŚLIJ KONDOLENCJE

Wyrazy współczucia dla rodziny.   Piotr Skrzypczak