Kazimierz Ornatek

You are currently viewing Kazimierz Ornatek

Msza żałobna odprawiona zostanie w kościele Zmartwychwstania Pańskiego
w Drawsku Pom. dnia 19.05.2020 r. o godz. 14:00.

Wystawienie trumny w kościele od godz. 13:30.
Wyprowadzenie z kościoła na cmentarz w Drawsku Pom. odbędzie się po mszy.

Wystawienie i różaniec odbędzie się w kaplicy cmentarnej
w Drawsku Pom. dnia 18.05.2020 r. o godz 16:30.

                                                                                                            POGRĄŻONA W SMUTKU RODZINA.

WYŚLIJ KONDOLENCJE

Wyrazy współczucia dla rodziny.   Piotr Skrzypczak