Krystyna Sobieraj

You are currently viewing Krystyna Sobieraj

Msza żałobna rozpocznie się w kaplicy na cmentarzu w Drawsku Pom.
dnia 30.03.2021 r. o godz. 11:00. Wystawienie w kaplicy od godz. 10:30

Wyprowadzenie z kaplicy na cmentarz w Drawsku Pom. odbędzie się po mszy.

Wystawienie i różaniec odbędzie się w kaplicy na cmentarzu
w Drawsku Pom. dnia 29.03.2021 r. o godz. 19:00.

                                                                                                            POGRĄŻONA W SMUTKU RODZINA.

WYŚLIJ KONDOLENCJE