Małgorzata Gryckiewicz

You are currently viewing Małgorzata Gryckiewicz

Msza żałobna odprawiona zostanie w kościele w Zajezierzu dnia 15.07.2020 r. o godz. 14:00.
Wystawienie urny w kościele od godz. 13:30.

Wyprowadzenie urny na cmentarz w Zajezierzu odbędzie się po Mszy Świętej.

Wystawienie i różaniec odbędą się w kaplicy na cmentarzu w Drawsku Pom. dnia 13.07.2020 r. o godz. 19:00.

                                                                                                            POGRĄŻONA W SMUTKU RODZINA.

WYŚLIJ KONDOLENCJE

Wyrazy współczucia dla rodziny.   Piotr Skrzypczak