Mirosław Gaszyński

You are currently viewing Mirosław Gaszyński

  Uroczystość żałobna rozpocznie się w kaplicy cmentarnej
w Ińsku w obrzędzie GREKO-KATOLICKIM

dnia 28.07.2018 r. o godz. 10:30

Pogrzeb po uroczystości na cmentarzu w Ińsku

                                                                                                                     Pogrążona w smutku rodzina.

WYŚLIJ KONDOLENCJE

Wyrazy współczucia dla rodziny.   Piotr Skrzypczak