Marek Lachowicz

You are currently viewing Marek Lachowicz

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się mszą w kaplicy cmentarnej
w Drawsku Pom. dnia 9.09.2020 r. o godz. 15:00.

Wyprowadzenie urny z kaplicy na cmentarz
w Drawsku Pom. odbędzie się po mszy.

Wystawienie trumny i różaniec odbędzie się w kaplicy cmentarnej
w Drawsku Pomorskim dnia 8.09.2020 o godz. 17:00.

                                                                                                            POGRĄŻONA W SMUTKU RODZINA.

WYŚLIJ KONDOLENCJE

Wyrazy współczucia dla rodziny.   Piotr Skrzypczak